Pikahaku   laajennettu haku »
Lue ja osaa - Readme.fi
Hakemisto
Kotisivulle
Kirjahaku

Tietokirjat
Yrityskirjat
Sarjakuvat & Fiktio
Digi-kirjat
IT-kirjat
Lapset & Nuoret

Uutuudet
Tulossa
Media
INFO
Yritys
Yhteystiedot
Tilauskirjat
Töitä tarjolla
Mistä ostaa?
Ohjeet
Yritykset ja yhteisöt
Verkkokaupat

Email palvelu@readme.fi

 Yrityskirjat

Ammattimaista osaamista!
Yrityskirjat Lean-oppaita käytännönläheisesti

Lean-oppaita käytännönläheisesti


Lean ei ole tila, johon pyritään. Se on jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi. Matka alkaa oppimalla lean-tekniikoita ja ymmärtämällä niiden periaatteet elävänä ja ainaisesti kehittyvänä järjestelmänä.

Lean-periaatteet sopivat yrityksille ja julkishallinnolle, teollisuudelle ja palveluorganisaatioille, suurille ja pienille.

"Emme yritä juosta nopeammin, vaan päätämme kävellä lyhyemmän matkan."
Taiichi Ohno

Lataa tästä LEAN-kirjojen arvioita

Tutustu myös lean-kirjasarjaa tukeeviin oppaisiin osoitteessa www.changemanager.org


1 | 2

Lean - 12 kirjan paketti


Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522203113

Lean ei ole tila, johon pyritään. Se on jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi. Matka alkaa oppimalla lean-tekniikoita ja ymmärtämällä niiden periaatteet elävänä ja ...

» Lisää tästä kirjasta

Lean - kohti täydellisyyttä


Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202895

Lean ei ole tila, johon pyritään. Se on jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi. Matka alkaa oppimalla leantekniikoita ja ymmärtämällä niiden periaatteet elävänä ja ...

» Lisää tästä kirjasta


Lean käytännössä

Mitä Toyota ja lean-yritykset tekevät eri tavalla kuin muut

Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202901

Tässä kirjassa kuvataan yritysesimerkkejä leanperiaatteiden ja - käytäntöjen kehittämisestä ja soveltamisesta. Caset kertovat, miten kehittämisohjelman tavoitteet ...

» Lisää tästä kirjasta

Lean - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen


Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202918

Yritys on havainnut merkittävät parannustarpeet läpimenoajoissa, laadussa ja toiminnan luotettavuudessa. Se on käynnistänyt useita eri lean-kehittämishankkeita tarpeellisten ...

» Lisää tästä kirjasta


Lean - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen


Rope, Timo; Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202925

Markkinoinnin strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-ohjelmalle sekä sen tulosten hyödyntämiselle markkinoilla. Lean ei ole itseisarvo, vaan sen on ...

» Lisää tästä kirjasta

Lean - Tehoa ja laatua lean-kulttuurin luomiseen


Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202932

Kehittyminen lean-organisaatioksi ei onnistu johdon määräyksillä ja niitä vain kiltisti noudattamalla. Se edellyttää koko organisaation sitoutumista sovittujen ...

» Lisää tästä kirjasta


Lean - Tehoa ja laatua tuotteiden ja tuotantojärjestelmän kehittämiseen


Lahti, Sami; Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202949

Tuotepolitiikka, tuotevalikoima, tuotteiden rakenteet, modulaarisuus, standardointi, yksinkertaisuus, tuotteen sisältämien osien määrä sekä mahdollisuus automatisointiin luovat ...

» Lisää tästä kirjasta

Lean - Tehoa ja laatua prosessien ja virtauksen kehittämiseen


Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202956

Virtaus tarkoittaa prosessissa keskeytymätöntä materiaalien, komponenttien, tuotteiden ja tiedon virtausta ilman väli- tai tuotevarstoja. Virtaus käynnistyy asiakkaan ...

» Lisää tästä kirjasta


Lean - Tehoa ja laatua hukan vähentämiseen


Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202963

Useimmissa prosesseissa on 90 % hukkaa ja 10 % lisäarvoa tuottavaa työtä. Hukkaa ovat kaikki toiminnot, jotka lisäävät kustannuksia, mutta eivät luo lisäarvoa. Ylituotantoa ...

» Lisää tästä kirjasta

Lean - Tehoa ja laatua siisteyden ja järjestyksen kehittämiseen – 5S


Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522203083

Onko siisteys, järjestys ja puhtaus mahdollista vasta, kun yritys on saavuttanut tietyn kehitystason? Vai ovatko ne välttämättömiä edellytyksiä korkean tason saavuttamiseksi? ...

» Lisää tästä kirjasta


Lean - Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen

Total Productive Maintenance

Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202970

Yritys on päättänyt kehittää merkittävästi kilpailukykyään, kannattavuuttaan ja henkilöstönsä hyvinvointia. Se on havainnut merkittävät parannustarpeet läpimenoajoissa, ...

» Lisää tästä kirjasta

Lean - Tehoa ja laatua tulosten suunnitteluun ja seurantaan


Tuominen, Kari
Readme.fi, 2010
ISBN 9789522202987

Lean-järjestelmä tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille. Se parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisää arvoa sidosryhmille sekä ylläpitää turvallista ja terveellistä ympäristöä. ...

» Lisää tästä kirjasta


www.readme.fi